22-01-2015 ေန႔တြင္ထုတ္လႊင့္မည္႔ Talk2DVB အစီအစဥ္

22-01-2015 ေန႔တြင္ထုတ္လႊင့္မည္႔ Talk2DVB အစီအစဥ္တြင္....-ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရာရွင္း(MEC)ပိုင္ အမွတ္(၂)ဘိလပ္ေျမစက္႐ံု တန္-၄၀၀၀ တြင္ စက္ျပင္ကာလမွာဝန္ထမ္းေတြဟာ မနက္ ၈ နာရီမွ ည၁၀ နာရီ အထိOT ဆင္းရပါတယ္ OTေၾကးမေပးပဲ လက္ဖက္ရည္ဖိုး ၂၀၀ နဲ့ စက္ရံုထမင္း ၄၀၀ တန္သာေကၽြးၿပီး အေသခိုင္းတဲ့ အေၾကာင္း...-လာ႐ိႈးၿမိဳ႕ ေကာင္းႀကဲအုပ္စု(ဟိုပိတ္)တစ္ဝိုက္တြင္ လူႀကီး၊ ကေလးမ်ား ေဆးျပားသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပ်က္ဆီးေနပါတယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္ဆိုေသာ ကိစၥ---စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး ခႏၱီးခ႐ိုင္ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႔နယ္ နမ့္ေတာစံျပေက်း႐ြာတြင္ ဆက္သြယ္ေရးတယ္လီဖုန္းမ်ား မေကာင္းျခင္းႏွင့္ လမ္းပန္းဆတ္သြယ္ေရး မေကာင္းေသာေၾကာင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားက ထို အခက္ခဲမ်ားေကာင္းမြန္လာေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါေၾကာင္း---တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မွ ျပည္သူ႔ရဲမ်ားအေၾကာင္း-တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႔မွာ ငါးမန္းခံုေလာက္းကစားမ်ား မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား လြန္စြာေပါျခင္းောကာင့္ လူငယ္မ်ားပ်က္ဆီးေနပါတယ္ ဒါကိုတာဝန္မသိတဲ့ ျပည္သူ႔ရဲေတြက ဖမ္းဆီးျခင္းမရွိပဲ ေဝစားမွ်စား လုပ္ေနေၾကာင္းး-ဧရာဝတီတိုင္း က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕ နယ္က အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး႐ံုးက ဦးစီးအရာ႐ွိေတြနဲ႔ ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႔ဟာ အစိုးရဝန္ထမ္းအခ်င္းခ်င္းေပၚျဖစ္ပေစ အျခားျပည္သူေတြမွာျဖစ္ပေစ အရမ္းကိုရင့္သီးေမာက္မာေသာေၾကာင့္ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားေရွာင္ရွားလိုေသာေနရာတစ္ခုျဖစ္ေနေၾကာင္း---အစရွိသည္တို႔ကို ဖတ္ၾကားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။တင္ဆက္-သီတာ၊ေနေဇာ္ႏိုင္ရိုက္ကူး-အိသူဇာ၊ နန္းသိဂီၤ၊ ၾကည္သာေအးတည္းျဖတ္-အိသူဇာ

Posted by Talk2dvb on Tuesday, January 20, 2015

Talk2DVB (၂၂ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၅)

Posted by on in Talk2DVB, အပတ္စဥ္က႑

Details

22-01-2015 ေန႔တြင္ထုတ္လႊင့္မည္႔ Talk2DVB အစီအစဥ္တြင္….
-ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရာရွင္း(MEC)ပိုင္ အမွတ္(၂)ဘိလပ္ေျမစက္႐ံု တန္-၄၀၀၀ တြင္ စက္ျပင္ကာလမွာဝန္ထမ္းေတြဟာ မနက္ ၈ နာရီမွ ည၁၀ နာရီ အထိOT ဆင္းရပါတယ္ OTေၾကးမေပးပဲ လက္ဖက္ရည္ဖိုး ၂၀၀ နဲ့ စက္ရံုထမင္း ၄၀၀ တန္သာေကၽြးၿပီး အေသခိုင္းတဲ့ အေၾကာင္း…
-လာ႐ိႈးၿမိဳ႕ ေကာင္းႀကဲအုပ္စု(ဟိုပိတ္)တစ္ဝိုက္တြင္ လူႀကီး၊ ကေလးမ်ား ေဆးျပားသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပ်က္ဆီးေနပါတယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္ဆိုေသာ ကိစၥ–
-စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး ခႏၱီးခ႐ိုင္ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႔နယ္ နမ့္ေတာစံျပေက်း႐ြာတြင္ ဆက္သြယ္ေရးတယ္လီဖုန္းမ်ား မေကာင္းျခင္းႏွင့္ လမ္းပန္းဆတ္သြယ္ေရး မေကာင္းေသာေၾကာင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားက ထို အခက္ခဲမ်ားေကာင္းမြန္လာေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါေၾကာင္း–
-တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မွ ျပည္သူ႔ရဲမ်ားအေၾကာင္း-တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႔မွာ ငါးမန္းခံုေလာက္းကစားမ်ား မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား လြန္စြာေပါျခင္းောကာင့္ လူငယ္မ်ားပ်က္ဆီးေနပါတယ္ ဒါကိုတာဝန္မသိတဲ့ ျပည္သူ႔ရဲေတြက ဖမ္းဆီးျခင္းမရွိပဲ ေဝစားမွ်စား လုပ္ေနေၾကာင္းး
-ဧရာဝတီတိုင္း က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕ နယ္က အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး႐ံုးက ဦးစီးအရာ႐ွိေတြနဲ႔ ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႔ဟာ အစိုးရဝန္ထမ္းအခ်င္းခ်င္းေပၚျဖစ္ပေစ အျခားျပည္သူေတြမွာျဖစ္ပေစ အရမ္းကိုရင့္သီးေမာက္မာေသာေၾကာင့္ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားေရွာင္ရွားလိုေသာေနရာတစ္ခုျဖစ္ေနေၾကာင္း—
အစရွိသည္တို႔ကို ဖတ္ၾကားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
တင္ဆက္-သီတာ၊ေနေဇာ္ႏိုင္
ရိုက္ကူး-အိသူဇာ၊ နန္းသိဂီၤ၊ ၾကည္သာေအး
တည္းျဖတ္-အိသူဇာ

Leave a Reply

  • (will not be published)