12-03-15 တြင့္ျပသမည့္ Talk2DVB အစီအစဥ္

12-03-2015 ေန႔တြင္ထုတ္လႊင့္မည့္ Talk2DVB အစီအစဥ္မွာေတာ့......-မႏၱေလးတိုင္း ျမင္းၿခံၿမိဳ႔ရွိ အမွတ္(၆)မူလြန္ေက်ာင္းတြင္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား မလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္ တျခားေက်ာင္းမွ ဆရာမမ်ား အကူလာေရာက္သင္ၾကားေပးရာတြင္ ၁-၁-၂၀၁၅တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ အခ်ိန္မဟုတ္ပဲ လုပ္သက္-၂ ႏွစ္ပဲရွိေသးသည့္ ဆရမတစ္ဦးတည္း သီးသန္႔ေအာ္ဒါ ထြက္လာျခင္းကိစၥ--မရန္းကုန္းၿမိဳ႔နယ္ အထက-၂ ႏွင့္ အမက-၁၇ ေက်ာင္းတက္ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္မ်ားတြင္ ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ား အခ်ိန္မွန္မလာေသာေၾကာင့္ ယာဥ္တိုက္မႈမ်ားေနပါသျဖင့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားစိုးရိမ္ေနျခင္းကိစၥ--ရန္ကုန္မွာေရာ နယ္ၿမိဳ႔ေတြမွာပါ အိမ္ၿခံေျမမ်ားႏွင့္ တျခားေသာအေရာင္းအဝယ္ကိစၥေတြမွာ ပြဲစားမ်ားနဲ႔ တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္ေနျခင္းေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာည အက်ိဳးဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား နစ္နာသလို မသိနားမလည္ေသာျပည္သူမ်ားက ဂရမ္အတု ပါမစ္အတုမ်ားစြာနဲ႔ ဘဝပ်က္သြား တာေတြကိ္ု ဘယ္လိုအေရးယူမယ္ဆိုတာကို အစိုးရအေနနဲ႔ျပည္သူေတြသိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာကိစၥ--ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)ႏွင့္ ၆(၁)ဟာ ဘယ္ပုဒ္မက ပိုၿပီး အျပစ္ဒဏ္ႀကီးပါသလဲဆိုတာ ကိုမသိလို႔ေမးပါရေစဆိုေသာ ကိစၥ-စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးၿမိဳ႔တြင္ လိုင္စင္မဲ့ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား ဖမ္းဆီးေနျခင္း ကိစၥ-စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးၿမိဳ႔နယ္ေျမ(၃)တြင္ပညာေရးဝန္ခမ္းေတြက်ဴရွင္ျပေနျခင္းႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ကိုက္-၁၀၀ တြင္းတြင္ အရက္ဆိုင္မ်ားေပါေနျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေတြရဲ့ အနာဂတ္ၾကည့္ေပးေစလိုေသာကိစၥအစရွိသည္တုိ႔ကုိ ဖတ္ၾကားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ တင္ဆက္ - သီတာ၊ ေနေဇာ္ႏုိင္ ရုိက္ကူး - အိသူဇာ၊ နန္းသိဂီၤ၊ Winေက်ာ္သူ တည္းျဖတ္ - အိသူဇာ

Posted by Talk2dvb on Tuesday, March 10, 2015

Talk2DVB (၁၂ မတ္ ၂၀၁၅)

Posted by on in Talk2DVB, အပတ္စဥ္က႑

Details

12-03-2015 ေန႔တြင္ထုတ္လႊင့္မည့္ Talk2DVB အစီအစဥ္မွာေတာ့……
-မႏၱေလးတိုင္း ျမင္းၿခံၿမိဳ႔ရွိ အမွတ္(၆)မူလြန္ေက်ာင္းတြင္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား မလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္ တျခားေက်ာင္းမွ ဆရာမမ်ား အကူလာေရာက္
သင္ၾကားေပးရာတြင္ ၁-၁-၂၀၁၅တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ အခ်ိန္မဟုတ္ပဲ လုပ္သက္-၂ ႏွစ္ပဲရွိေသးသည့္ ဆရမ
တစ္ဦးတည္း သီးသန္႔ေအာ္ဒါ ထြက္လာျခင္းကိစၥ-
-မရန္းကုန္းၿမိဳ႔နယ္ အထက-၂ ႏွင့္ အမက-၁၇
ေက်ာင္းတက္ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္မ်ားတြင္ ယာဥ္ထိန္းရဲ
မ်ား အခ်ိန္မွန္မလာေသာေၾကာင့္ ယာဥ္တိုက္မႈမ်ားေန
ပါသျဖင့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားစိုးရိမ္ေနျခင္းကိစၥ-
-ရန္ကုန္မွာေရာ နယ္ၿမိဳ႔ေတြမွာပါ အိမ္ၿခံေျမမ်ားႏွင့္
တျခားေသာအေရာင္းအဝယ္ကိစၥေတြမွာ ပြဲစားမ်ားနဲ႔ တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္ေနျခင္းေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာည အက်ိဳးဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား နစ္နာသလို မသိနားမလည္ေသာျပည္သူမ်ားက ဂရမ္အတု ပါမစ္အတုမ်ားစြာနဲ႔ ဘဝပ်က္သြား တာေတြ
ကိ္ု ဘယ္လိုအေရးယူမယ္ဆိုတာကို အစိုးရအေန
နဲ႔ျပည္သူေတြသိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာကိစၥ-
-ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)ႏွင့္ ၆(၁)ဟာ ဘယ္ပုဒ္မက ပိုၿပီး အျပစ္ဒဏ္ႀကီးပါသလဲဆိုတာ ကိုမသိလို႔ေမးပါရေစ
ဆိုေသာ ကိစၥ
-စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးၿမိဳ႔တြင္ လိုင္စင္မဲ့
ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား ဖမ္းဆီးေနျခင္း ကိစၥ
-စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးၿမိဳ႔နယ္ေျမ(၃)တြင္
ပညာေရးဝန္ခမ္းေတြက်ဴရွင္ျပေနျခင္းႏွင့္
စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ကိုက္-၁၀၀ တြင္းတြင္ အရက္ဆိုင္
မ်ားေပါေနျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေတြရဲ့ အနာဂတ္ၾကည့္ေပးေစလိုေသာကိစၥ
အစရွိသည္တုိ႔ကုိ ဖတ္ၾကားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
တင္ဆက္ – သီတာ၊ ေနေဇာ္ႏုိင္
ရုိက္ကူး – အိသူဇာ၊ နန္းသိဂီၤ၊ Winေက်ာ္သူ
တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ

Leave a Reply

  • (will not be published)