11-03-2015 ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ထုတ္လႊင့္မည့္ Talk2DVB အစီအစဥ္-----တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွာ ငါးေထာင္တန္အတုဆုိၿပီး ဖမ္းထားျခင္းမွာ (၆)ေယာက္ရွိၿပီး ရပ္ကြက္တြင္းျပည္သူမ်ားစုိးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ငါးေထာင္တန္ ဘယ္ဟာကအတု အစစ္လဲဆုိတာ ျပည္သူမ်ားသိရွိႏုိင္ရန္ မီဒီယာမွ ထုတ္လႊင့္အသိေပးေစလုိျခင္းကိစၥ-----တျခားၿမိဳ႕မ်ားထက္ အင္တာနက္လုိင္းအားေရာ ဖုန္းလုိင္းပါ သုံးစားမရေအာင္ စုတ္ခ်ာေနျခင္းမွာ ေတာ္ေတာ္ၾကာေနၿပီဆုိၿပီး က်ိဳက္လက္ၿမိဳ႕မွကိစၥ-----ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕တြင္းမွာေႏြ၊ မုိး၊ ေဆာင္း (၃)ရာသီလုံး ဓာတ္ဆီဆုိင္ ေရာင္းခ်ေနသျဖင့္ မီးေဘးအႏၱရာယ္အထူးစုိးရိမ္ေၾကာင္း၊ ေဆးရြက္ႀကီးလုပ္ငန္းမ်ားလည္းၿမိဳ႕တြင္းမွာလုပ္ေနပါသျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္မွျပည္သူမ်ား က်န္းမာေရးထိခုိက္ၿပီး အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းေရာဂါျဖစ္ပြားေနသျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပင္ထြက္လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းကိစၥ-----၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႕ရုံးမတက္ဘဲ ကုိယ္ပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ၿပီး လစာထုတ္ရက္မွအထက္အဆင့္ဆင့္ကုိနားလည္မႈယူၿပီး လစာထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမွန္တကယ္အလုပ္လုပ္သူ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ လစာတုိးေပးေနေပမဲ့ အလုပ္မလုပ္ပဲ ကို္ယ္ပုိင္စီးပြားေရးရွာသူမ်ားကုိ လစာတုိးေပးရင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္မ်ားစြာထိခုိက္ျခင္းကိစၥ-----သံတြဲၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕မေစ်းႀကီး ေပ၂၀လမ္းမေပၚမွာ စည္းကမ္းမဲ့ေစ်းသည္မ်ား၏ ငါးေတာင္းမ်ားမွ ငါးညီႇေရမ်ားအၿမဲတမ္းက်ေနပါသျဖင့္ ျပည္သူမ်ားသြားလာရခတ္ခဲၿပီး စည္ပင္သာယာအဖြဲ႕မွ ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း ငါးသည္မ်ားမွ ေစ်းတာ၀န္ခံအား၀ုိင္းရုိက္ေသာေၾကာင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးေစလုိျခင္းကိစၥ-----၂၁.၀၃.၂၀၁၅ ရက္ေမွာင္စပ်ိဳးခ်ိန္မွစၿပီး ၂၂.၀၃.၂၀၁၅ နံနက္ (၄)နာရီအထိ တပ္မေတာ္မွ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔မွ လုပ္သားျပည္သူမ်ားအား အလုိမတူပဲေပၚတာဆြဲျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအထိတ္တလန္႔ျဖစ္ျခင္းကိစၥ------စစ္ကုိင္းတုိင္း တန္္႔ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ စည္းသာေက်းရြာမွာ မိုးရာသီဆုိ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအလြန္႔လြန္ညံံ့ျခင္းေၾကာင့္ ကုန္တင္ကားမေျပာနဲ႔ ႏြားလွည္းေတာင္သြားဖုိ႔မလြယ္ျခင္း၊ ရြာရဲ႕အေရွ႕ဘက္နဲ႔ ေျမာက္ဘက္မွာရွိတဲ့ရြာေတြက မီးေရာ၊ ေရေရာရၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳးေတြက ေခါင္းရင္းကပ္ၿပီးျဖတ္သြားတာေတာင္ မီးေရာ၊ ေရေရာ မရရွိျခင္းအခက္အခဲ-----စတဲ့ အနယ္အနယ္အရပ္ရပ္မွ ေပးပုိ႔လာေသာစာမ်ားကုိ ဖတ္ၾကားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။တင္ဆက္သူ - သီတာ၊ ကုိမ်ိဳး (ျမန္မာစာ)ရုိက္ကူး - အိသူဇာ၊ နန္းသိဂႌ၊ Winေက်ာ္သူတည္းျဖတ္ - နန္းသိဂႌ

Posted by Talk2dvb on Tuesday, March 10, 2015

Talk2DVB (၁၁ မတ္ ၂၀၁၅)

Posted by on in Talk2DVB, အပတ္စဥ္က႑

Details

11-03-2015 ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ထုတ္လႊင့္မည့္ Talk2DVB အစီအစဥ္—–
တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွာ ငါးေထာင္တန္အတုဆုိၿပီး ဖမ္းထားျခင္းမွာ (၆)ေယာက္ရွိၿပီး ရပ္ကြက္တြင္းျပည္သူမ်ားစုိးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ငါးေထာင္တန္ ဘယ္ဟာကအတု အစစ္လဲဆုိတာ ျပည္သူမ်ားသိရွိႏုိင္ရန္ မီဒီယာမွ ထုတ္လႊင့္အသိေပးေစလုိျခင္းကိစၥ—–
တျခားၿမိဳ႕မ်ားထက္ အင္တာနက္လုိင္းအားေရာ ဖုန္းလုိင္းပါ သုံးစားမရေအာင္ စုတ္ခ်ာေနျခင္းမွာ ေတာ္ေတာ္ၾကာေနၿပီဆုိၿပီး က်ိဳက္လက္ၿမိဳ႕မွကိစၥ—–
ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕တြင္းမွာေႏြ၊ မုိး၊ ေဆာင္း (၃)ရာသီလုံး ဓာတ္ဆီဆုိင္ ေရာင္းခ်ေနသျဖင့္ မီးေဘးအႏၱရာယ္အထူးစုိးရိမ္ေၾကာင္း၊ ေဆးရြက္ႀကီးလုပ္ငန္းမ်ားလည္းၿမိဳ႕တြင္းမွာလုပ္ေနပါသျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္မွျပည္သူမ်ား က်န္းမာေရးထိခုိက္ၿပီး အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းေရာဂါျဖစ္ပြားေနသျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပင္ထြက္လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းကိစၥ—–
၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႕ရုံးမတက္ဘဲ ကုိယ္ပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ၿပီး လစာထုတ္ရက္မွအထက္အဆင့္ဆင့္ကုိနားလည္မႈယူၿပီး လစာထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမွန္တကယ္အလုပ္လုပ္သူ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ လစာတုိးေပးေနေပမဲ့ အလုပ္မလုပ္ပဲ ကို္ယ္ပုိင္စီးပြားေရးရွာသူမ်ားကုိ လစာတုိးေပးရင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္မ်ားစြာထိခုိက္ျခင္းကိစၥ—–
သံတြဲၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕မေစ်းႀကီး ေပ၂၀လမ္းမေပၚမွာ စည္းကမ္းမဲ့ေစ်းသည္မ်ား၏ ငါးေတာင္းမ်ားမွ ငါးညီႇေရမ်ားအၿမဲတမ္းက်ေနပါသျဖင့္ ျပည္သူမ်ားသြားလာရခတ္ခဲၿပီး စည္ပင္သာယာအဖြဲ႕မွ ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း ငါးသည္မ်ားမွ ေစ်းတာ၀န္ခံအား၀ုိင္းရုိက္ေသာေၾကာင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးေစလုိျခင္းကိစၥ—–
၂၁.၀၃.၂၀၁၅ ရက္ေမွာင္စပ်ိဳးခ်ိန္မွစၿပီး ၂၂.၀၃.၂၀၁၅ နံနက္ (၄)နာရီအထိ တပ္မေတာ္မွ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔မွ လုပ္သားျပည္သူမ်ားအား အလုိမတူပဲေပၚတာဆြဲျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအထိတ္တလန္႔ျဖစ္ျခင္းကိစၥ——
စစ္ကုိင္းတုိင္း တန္္႔ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ စည္းသာေက်းရြာမွာ မိုးရာသီဆုိ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအလြန္႔လြန္ညံံ့ျခင္းေၾကာင့္ ကုန္တင္ကားမေျပာနဲ႔ ႏြားလွည္းေတာင္သြားဖုိ႔မလြယ္ျခင္း၊ ရြာရဲ႕အေရွ႕ဘက္နဲ႔ ေျမာက္ဘက္မွာရွိတဲ့ရြာေတြက မီးေရာ၊ ေရေရာရၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳးေတြက ေခါင္းရင္းကပ္ၿပီးျဖတ္သြားတာေတာင္ မီးေရာ၊ ေရေရာ မရရွိျခင္းအခက္အခဲ—–
စတဲ့ အနယ္အနယ္အရပ္ရပ္မွ ေပးပုိ႔လာေသာစာမ်ားကုိ ဖတ္ၾကားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
တင္ဆက္သူ – သီတာ၊ ကုိမ်ိဳး (ျမန္မာစာ)
ရုိက္ကူး – အိသူဇာ၊ နန္းသိဂႌ၊ Winေက်ာ္သူ
တည္းျဖတ္ – နန္းသိဂႌ

Leave a Reply

  • (will not be published)