10-03-2015 ေန႔တြင္ထုတ္လႊင့္မည့္ Talk2DVB အစီအစဥ္........မႏၱေလးေဆးတကၠသုိလ္မွ ပထမႏွစ္ေဆးတကၠသုိလ္တက္ခ်ိန္မွာ အထက္ကအေဆာင္မေပးလုိ႔ ပတ္၀န္းက်င္ဒဏ္၊ ေငြေၾကးကုန္က်ဒဏ္ေတြ အေသအလဲခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ဒီႏွစ္ဘြဲ႔လြန္တက္မယ္ဆုိေတာ့ ဘြဲ႔ႀကိဳကေလးေတြပဲအေဆာင္ေပးမယ္ ဘြဲ႔လြန္ေဆးေက်ာင္းသားေတြ အေဆာင္မေပးလုိ႔ ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းသားေတြက အေရးမပါလုိ႔ မေပးတာမ်ားလားဆုိတာ ေတြးစရာျဖစ္ေနၿပီဆုိတဲ့အေၾကာင္းကိစၥ--ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္မွာ ေဆးေျခာက္ေဆးျပားေရာင္းသူမ်ားျပားလာၿပီး လူငယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေဆးစြဲေနၾကၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ ေလာင္းကစားမ်ား ကင္းေ၀ေစခ်င္ေၾကာင္း---တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕မေစ်းရဲ႕ ေစ်းပတ္၀န္းက်င္မွာ အရက္ဆီ၊ ေလာင္စာဆီမ်ားေရာင္းခ်မႈကုိ တားျမစ္လုိၿပီး ေစ်းတြင္းႏွင့္ေစ်းျပင္ က်ဴးေက်ာ္ဆုိင္မ်ားစည္းကမ္းမဲ့ ေဆာက္လုပ္ျခင္းက အေရးေပၚမီးသတ္ကားမ်ားသြားလာရာမွာ ခက္ခဲေစျခင္း၊မီးေလာင္ပါက မီးၿငိွမ္းသတ္ရန္ ေရျဖည့္ရတဲ့ မီးသတ္ေရကန္မွာ ပ်က္စီးယုိယြင္ေနသျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေစလုိေၾကာင္း---၀န္ထမ္းမ်ားကုိ လစာတုိးေပးျခင္းထက္ ပင္စင္သြားရင္ ေနာင္ေရးအတြက္ ေနထုိင္စရာ ကုိယ္ပုိင္အိမ္ယာေလးပဲစီစဥ္ေပးေစလုိျခင္း---ရန္ကုန္ မႏၱေလးလမ္းေဟာင္းေပၚမွာရွိတဲ့ ၀မ္းတြင္းၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ သိမ္ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းမွာ နံရံကမၻားမ်ားၿပိဳက်ျခင္း၊ ေျမတုိင္ကန္၊ ခင္ႀကီးရြာ၊ ခင္ဘန္း၊ ဆယ္ရြာ၊ ေညာင္ပင္သာရြာ ကြင္းေတြမွာရွိတဲ့ လယ္/ယာဧကႏွစ္ေထာင္ေလာက္အတြက္ ထိန္ကန္ကန္ႀကီးကုိတည္ေဆာက္ေပးေသာ္လည္းယေန႔အခ်ိန္အထိ ေရမထိန္းထားႏုိင္ပဲ အစုိးရေပးတဲ့ေငြေတြအလကားျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ကုိအက်ဥ္းတန္ေစျခင္း၊ ၀မ္းတြင္းၿမိဳ႕ဆည္ဟာ တံတားေပငါးရာေက်ာ္ရွည္ၿပီး ညဘက္မီးမလင္းတဲ့အခါ အႏၱရာယ္ရွိေစတဲ့တံတားတခုလုိ ေမွာင္မဲေနျခင္း၊ လမ္းေတြစံခ်ိန္မမွီလုိ႔တုိင္ၾကားေပမဲ့ အရာမေရာက္ပဲ အရင္ေခတ္လုိျပန္ျဖစ္ေနျခင္းစတဲ့ကိစၥ---က်ိဳက္ထုိၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာ့စံႏုိင္ရပ္ကြက္ ေအးရိပ္ၿငိမ္ၿမိဳ႕သစ္မွာ လမ္းပခုံးမ်ားကုိျပဳျပင္ေပးလုိ႔ လမ္းအက်ဥ္းဆုံးေနရာက လမ္းအက်ယ္ဆုံးျဖစ္လုိ႔ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း---ၾကက္ဆူစီမံကိန္းေၾကာင့္ အိမ္ေနရာဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ ပဲခူးတုိင္း၊ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရနီၿမိဳ႕မွ ဒုကၡခံစားေနရလုိ႔ေအာက္ေျခမွ ေျဖရွင္းကူညီေပးေစလုိျခင္း-------အစရွိသည္တုိ႔ကုိ ဖတ္ၾကားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။တင္ဆက္ - သီတာ၊ ေနေဇာ္ႏုိင္ရုိက္ကူး - အိသူဇာ၊ နန္းသိဂီၤ၊ Winေက်ာ္သူတည္းျဖတ္ - နန္းသိဂီၤ

Posted by Talk2dvb on Tuesday, March 10, 2015

Talk2DVB (၁၀ မတ္ ၂၀၁၅)

Posted by on in Talk2DVB, အပတ္စဥ္က႑

Details

10-03-2015 ေန႔တြင္ထုတ္လႊင့္မည့္ Talk2DVB အစီအစဥ္……..
မႏၱေလးေဆးတကၠသုိလ္မွ ပထမႏွစ္ေဆးတကၠသုိလ္တက္ခ်ိန္မွာ အထက္ကအေဆာင္မေပးလုိ႔ ပတ္၀န္းက်င္ဒဏ္၊ ေငြေၾကးကုန္က်ဒဏ္ေတြ အေသအလဲခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ဒီႏွစ္ဘြဲ႔လြန္တက္မယ္ဆုိေတာ့ ဘြဲ႔ႀကိဳကေလးေတြပဲ
အေဆာင္ေပးမယ္ ဘြဲ႔လြန္ေဆးေက်ာင္းသားေတြ အေဆာင္မေပးလုိ႔ ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းသားေတြက အေရးမပါလုိ႔ မေပးတာမ်ားလားဆုိတာ ေတြးစရာျဖစ္ေနၿပီဆုိတဲ့အေၾကာင္းကိစၥ–
ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္မွာ ေဆးေျခာက္ေဆးျပားေရာင္းသူမ်ားျပားလာၿပီး လူငယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေဆးစြဲေနၾကၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ ေလာင္းကစားမ်ား ကင္းေ၀ေစခ်င္ေၾကာင္း—
တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕မေစ်းရဲ႕ ေစ်းပတ္၀န္းက်င္မွာ အရက္ဆီ၊ ေလာင္စာဆီမ်ားေရာင္းခ်မႈကုိ တားျမစ္လုိၿပီး ေစ်းတြင္းႏွင့္ေစ်းျပင္ က်ဴးေက်ာ္ဆုိင္မ်ားစည္းကမ္းမဲ့ ေဆာက္လုပ္ျခင္းက အေရးေပၚမီးသတ္ကားမ်ားသြားလာရာမွာ ခက္ခဲေစျခင္း၊
မီးေလာင္ပါက မီးၿငိွမ္းသတ္ရန္ ေရျဖည့္ရတဲ့ မီးသတ္ေရကန္မွာ ပ်က္စီးယုိယြင္ေနသျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေစလုိေၾကာင္း—
၀န္ထမ္းမ်ားကုိ လစာတုိးေပးျခင္းထက္ ပင္စင္သြားရင္ ေနာင္ေရးအတြက္ ေနထုိင္စရာ ကုိယ္ပုိင္အိမ္ယာေလးပဲစီစဥ္ေပးေစလုိျခင္း—
ရန္ကုန္ မႏၱေလးလမ္းေဟာင္းေပၚမွာရွိတဲ့ ၀မ္းတြင္းၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ သိမ္ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းမွာ နံရံကမၻားမ်ားၿပိဳက်ျခင္း၊ ေျမတုိင္ကန္၊ ခင္ႀကီးရြာ၊ ခင္ဘန္း၊ ဆယ္ရြာ၊ ေညာင္ပင္သာရြာ ကြင္းေတြမွာရွိတဲ့ လယ္/ယာဧကႏွစ္ေထာင္ေလာက္အတြက္ ထိန္ကန္ကန္ႀကီးကုိတည္ေဆာက္ေပးေသာ္လည္း
ယေန႔အခ်ိန္အထိ ေရမထိန္းထားႏုိင္ပဲ အစုိးရေပးတဲ့ေငြေတြအလကားျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ကုိအက်ဥ္းတန္ေစျခင္း၊ ၀မ္းတြင္းၿမိဳ႕ဆည္ဟာ တံတားေပငါးရာေက်ာ္ရွည္ၿပီး ညဘက္မီးမလင္းတဲ့အခါ အႏၱရာယ္ရွိေစတဲ့တံတားတခုလုိ ေမွာင္မဲေနျခင္း၊ လမ္းေတြစံခ်ိန္မမွီလုိ႔တုိင္ၾကားေပမဲ့ အရာမေရာက္ပဲ အရင္ေခတ္လုိျပန္ျဖစ္ေနျခင္းစတဲ့ကိစၥ—
က်ိဳက္ထုိၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာ့စံႏုိင္ရပ္ကြက္ ေအးရိပ္ၿငိမ္ၿမိဳ႕သစ္မွာ လမ္းပခုံးမ်ားကုိျပဳျပင္ေပးလုိ႔ လမ္းအက်ဥ္းဆုံးေနရာက လမ္းအက်ယ္ဆုံးျဖစ္လုိ႔ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း—
ၾကက္ဆူစီမံကိန္းေၾကာင့္ အိမ္ေနရာဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ ပဲခူးတုိင္း၊ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရနီၿမိဳ႕မွ ဒုကၡခံစားေနရလုိ႔ေအာက္ေျခမွ ေျဖရွင္းကူညီေပးေစလုိျခင္း——-
အစရွိသည္တုိ႔ကုိ ဖတ္ၾကားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
တင္ဆက္ – သီတာ၊ ေနေဇာ္ႏုိင္
ရုိက္ကူး – အိသူဇာ၊ နန္းသိဂီၤ၊ Winေက်ာ္သူ
တည္းျဖတ္ – နန္းသိဂီၤ

Leave a Reply

  • (will not be published)