DVB TV – အမ်ဳိးသမီး စကား၀ုိင္းအစီအစဥ္(အရုိးေပၚ အရြက္မဖုံးေစခ်င္)

Posted by on in အမ်ဳိးသမီး စကား၀ုိင္း

Details

DVB TV – အမ်ဳိးသမီး စကား၀ုိင္းအစီအစဥ္(အရုိးေပၚ အရြက္မဖုံးေစခ်င္)
တင္ဆက္ – တူးတူးမိသိန္း
ရုိက္ကူး – ေနလင္းထြန္း၊ တူးေလး၊ ဇင္လင္းထြန္း
တည္းျဖတ္ – အိဖူးလြင္

Leave a Reply

  • (will not be published)