DVB TV – အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္း အစီအစဥ္

Posted by on in အမ်ဳိးသမီး စကား၀ုိင္း

Details

DVB TV – အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္း အစီအစဥ္
တင္ဆက္ – တူးတူးျမင့္သိန္း
ရုိက္ကူး – တူးေလး၊ ဇင္လင္းထြန္း၊ ရန္ႏုိင္မ်ဳိး၊ ေဇာ္၀င္းထြန္း
တည္းျဖတ္ – အိဖူးလြင္

Leave a Reply

  • (will not be published)