DVB TV – သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာမီဒီယာရွင္သန္ခြင့္

Posted by on in Editoral Talk

Details

DVB TV – သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ဘယ္ေလာက္ရွိျပီးလဲ ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာမီဒီယာေတြရွင္သန္ခြင့္ NLD အစုိးရသက္တမ္းကလာအတြင္း ဘယ္ေရာက္ျပီးလဲ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးတဲ့ အယ္ဒီတာစကား၀ုိင္း

Leave a Reply

  • (will not be published)