DVB TV – သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္

Posted by on in သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား

Details

DVB TV – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔ထြက္တဲ့သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ားကုိေကာက္ႏုတ္ တင္ဆက္ထားတဲ့သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္
တင္ဆက္ – သူဇာလင္း၊ စည္သူေဇယ်
ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဒီဗီြဘီ

Leave a Reply

  • (will not be published)