DVB TV – သတင္းစာေပၚကဖတ္ စရာမ်ား အစီအစဥ္

Posted by on in သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား

Details

DVB TV – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔ထြက္တဲ့သတင္းစာ ဂ်ာနယ္ေကာင္းႏုိးရာရာကုိ ေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့ သတင္းစာေပၚကဖတ္ စရာမ်ား အစီအစဥ္

Leave a Reply

  • (will not be published)