DVB TV – သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္

Posted by on in သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား

Details

DVB TV – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃ ရက္ေန႔ထြက္တဲ့သတင္းစာ ဂ်ာနယ္ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကုိေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္တဲ့ သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အစီအစဥ္
တင္ဆက္ – ဆုဆုသြယ္၊ လင္းဆက္ေအာင္

Leave a Reply

  • (will not be published)