DVB TV – သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ားအစီအစဥ္

Posted by on in သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား

Details

DVB TV – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂ ရက္ေန ထြက္တဲ့သတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ားကုိေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့ သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ားအစီအစဥ္
တင္ဆက္ – ေအာင္သူ၊ လင္းဆက္ေအာင္

Leave a Reply

  • (will not be published)