လူတုိင္းခ်က္ႏုိင္တယ္ အစီအစဥ္ – DVB TV

Posted by on in လူတိုင္းခ်က္ႏိုင္တယ္

Details

DVB TV – လူတုိင္းခ်က္ႏုိင္တယ္ အစီအစဥ္
ဒီတပတ္ ဝက္သံုးထပ္သားခရုဆီ ခ်က္ျပထားပါတယ္။

Leave a Reply

  • (will not be published)