လူတုိင္းခ်က္ႏုိင္တယ္ အစီအစဥ္ DVB TV

Posted by on in လူတိုင္းခ်က္ႏိုင္တယ္

Details

DVB TV – ဒီတပတ္လူတုိင္းခ်က္ႏုိင္တယ္ အစီအစဥ္မွ အသီးစုံအခ်ည္ရည္ဟင္း၊ ၀က္အူေခ်ာင္းေၾကာ္ ၊ ပုစြန္ေျခာက္ေထာင္းေၾကာ္ ခ်က္ျပထားပါတယ္။

Leave a Reply

  • (will not be published)