“ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔ အက်ိဳးဆက္မ်ား” – DVB TV

Posted by on in DVB Debate

Details

DVB TV – “ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔ အက်ိဳးဆက္မ်ား”
ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲတာေတာ့သိတယ္… ဒါက ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ျပႆနာျဖစ္တယ္… ေျဖရွင္းဖုိ႔က ေဒသဆုိင္ရာအလိုက္ ေျဖရွင္းရမွာဆိုတာကို လူထုက မသိေသးပါဘူး… ေနာက္တစ္ခု သူတို႔မသိတာ ဘာလဲဆုိေတာ့… အေျခခံအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပညာေပါ့ေနာ္… ကၽြန္ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံ ပညာေရးမွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေၾကာင္း သင္တာ မရွိဘူး… သူမ်ားႏုိင္ငံေတြမွာ ကေလးတန္းကေနစၿပီး တကၠသိုလ္ PHD ထိေအာင္ ရွိပါတယ္… အထူးသျဖင့္ ျပည္နယ္၊ တုိင္းေတြမွာ ေတာရြာေလးေတြမွာ ေနတဲ့သူေတြက ဒါမသိဘူး… (ပါေမာကၡ ေဒါက္တာညိဳေမာင္ – ရုကၡေဗဒပညာရွင္၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ – နာယက)

ကၽြန္မကေတာ့ နည္းပညာပိုင္းဆုိုင္ရာ၊ ေငြေရးေၾကးေရးေထာက္ပံ့မႈနဲ႔ေတာ့ ေျဖရွင္းႏိုင္မယ္ မထင္ပါဘူး… ႏိုင္ငံေရးေထာက္ပံမႈဆုိတာလည္း လုိပါတယ္… ပါတီေတြရဲ႕အာရံုစိုက္မႈ ဒါလည္းလိုအပ္တယ္… ေနာက္တစ္ခ်က္က ျပည္သူလူထုပါဝင္မႈကေတာ့ အဓိကေပါ့ေနာ္… ဆရာေဆြးေႏြးထားသလုိ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအဖြဲ႔လို႔ ေျပာထားတယ္ေပါ့… ဒီမွာ အစိုးရရဲ႕ ဒါရိုက္တာေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတာကို ေတြ႔ရတယ္… ကၽြန္မအျမင္အရ National Level ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖဲြ႔အစည္းေတြ ပါဝင္တာမ်ဳိး ကၽြန္မတို႔ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္… အခု MCCA (Myanmar Climate Change Alliance) က လုပ္ေနတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို ကၽြန္မတုိ႔ ျပည္သူေတြက သိမေနဘူး… ၿပီးေတာ့ အရပ္ဖက္လူ႔အဖဲြ႔အစည္းေတြကလည္း သိရွိေနတာ မရွိဘူး… အဲ့က်ေတာ့ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေပၚလစီေတြေကာင္းေကာင္း၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ နည္းပညာေတြ ရွိရွိေပါ့… ကၽြန္မတုိ႔ ျပည္သူေတြက ပါဝင္မႈမရွိဘူး၊ သိမေနဘူးဆုိရင္ ေပၚလစီကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ ခက္ခဲလိမ့္မယ္လုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ (ေဒါက္တာလြင္လြင္ေဝ – I GREEN ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာသုေတသနႏွင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာစင္တာ၊ တည္ေထာင္သူ)
ကၽြန္ေတာ္တို႔ သစ္ေတာမူဝါဒ အခ်က္ေတြထဲမွာကို ပထမဆံုးအခ်က္က ေဒသခံျပည္သူလူထု စားဝတ္ေနေရးေျပလည္ေရးအတြက္ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းျခင္းဆုိတာကို နံပါတ္ ၁ ထားတယ္… ေနာက္တစ္ခုက ျပည္သူလူထုနဲ႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိတဲ့ တစ္ခ်က္လည္းပါတယ္… အခုလက္ရွိအေျခအေနမွာ ေျမရွားပါးလားတာရယ္… ေဒသခံလူထုရဲ႕ သစ္ထင္းလုိအပ္ခ်က္ေတြ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ရွားလာတဲ့အေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သစ္ေတာတည္ေထာင္ျခင္းဆုိတဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္… (ဦးသန္းေအး – ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန)

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လူေတြရဲ႕အခန္းက႑က အေရးႀကီးတယ္လို႔ေတာ့ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီ… ဒါထက္ တုိ႔လူထု၊ တို႔ျပည္သူေတြ ဆုိတာထက္ ျပည္သူေတြကေန ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ အစိုးရကိုယ္၌က ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းအေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္သေဘာထား ရွိသလဲ… ဘယ္ေလာက္ေလးနက္သလဲ… ဘယ္ေလာက္ဘက္ဂ်က္ေတြသံုးၿပီး ကာကြယ္မွာလဲဆုိတဲ့ အပုိင္းက ပိုၿပီး အေရးႀကီးတယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္… (ဦးတင္ေအး – အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသစ္ေတာအသင္း)

Leave a Reply

  • (will not be published)