DVB TV – စီးပြားေရးေလာက အစီအစဥ္

Posted by on in စီးပြားေရးေလာက

Details

DVB TV – စီးပြားေရးေလာက အစီအစဥ္
ဦး၀င္းသန္႔(ညြန္ၾကားေရးမွဴး) အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန
တင္ဆက္ – ျပညျဖဳိးေက်ာ္
ရုိက္ကူး – ပုိင္စုိး
တည္းျဖတ္ – ျပည္ျဖဳိးေက်ာ္

Leave a Reply

  • (will not be published)