DVB TV – ကနီျမိဳ႕နယ္ ေညာင္ပန္၀န္းရြာအနီး ၾကက္ျခံေတြက အနံဆုိးထြက္ေနတဲပအေပၚ

Posted by on in Voxpop

Details

DVB TV – ကနီျမိဳ႕နယ္ ေညာင္ပန္၀န္းရြာအနီး ၾကက္ျခံေတြက အနံဆုိးထြက္ေနတဲပအေပၚ
ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေ႒းလူိင္

Leave a Reply

  • (will not be published)