လားရွိဳးနည္းပညာတကၠသိုလ္မွာ TUBARCAMP 2015 က်င္းပ

Posted by on in နည္းပညာ, ပညာေရး, သတင္း

Details

လားရွိဳးနည္းပညာတကၠသိုလ္မွာ TUBARCAMP 2015 က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ခြန္ေဇာ္ဦး သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။ DVB TV – 02.07.2015

Leave a Reply

  • (will not be published)