ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ကိုဘိုၾကည္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း (၂)

Posted by on in ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Details

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ကိုဘိုၾကည္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း (၂)
တင္ဆက္ – ေအာင္ထြန္းျမင့္
ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေဇယ်ာထြန္း

Leave a Reply

  • (will not be published)