ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿမဳိ႔နယ္တခ်ဳိ႔မွာ ဆႏၵျပ

Posted by on in နယ္သတင္း, သတင္း

Details

ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြဟာ ၁၉၈၂ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒနဲ႔ မညီၫြတ္ေၾကာင္း ကန္႕ကြက္ဆႏၵျပပြဲကို ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲက ၿမိဳ႕နယ္တခ်ိဳ႕မွာ စတင္လိုက္ပါတယ္။ ကိုေအာင္ သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။
DVB TV – 20.03.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)