ၿမိတ္ျမိဳ႕က ေရလုပ္ငန္း

Posted by on in Close_Up, အထူးအစီအစဥ္မ်ား, အပတ္စဥ္က႑

Details

အလြန္အမင္း ငါးဖမ္းတာေတြနဲ႔ ပင္လယ္ျပင္မွာ ဥပေဒစိုးမိုးမႈအားနည္းတာေတြေၾကာင့္ ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္ထဲမွာ ေရသယံဇာတေတြ ေလ်ာ့နည္းလာေနပါတယ္။ ၿမိတ္ၿမိဳ႕က ေရလုပ္ငန္း ေတြအေၾကာင္းကို Close-up အစီအစဥ္မွာ အနီးကပ္ေတြ႕ျမင္ၾကရမွာပါ။

DVB TV – 20.10.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)