ျပိဳင္ပြဲ၀င္အျငိမ့္အဖြဲ ့မ်ားနွင့္မိတ္ဆက္ (၂)

နိုင္ငံတကာျငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အေနနဲ႔ က်င္းပျပဳုလုပ္မယ့္ Skynet တံခြန္စိုက္အျငိမ့့္ျပိဳင္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မယ့္ အျငိမ့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားနွင့္ ပရိသတ္မိတ္ဆက္ အပိုင္း (၂)ပါ။ ဒီအစီအစဥ္မွာေတာ့ကုမုျဒာဒီစတားသက္တန္ ့ေရာင္စဥ္ အဖြဲ ့ေတြရဲ ့ မိတ္ဆက္ေတြကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ၾကပါတယ္။

Posted by DVB entertainment on Thursday, September 12, 2013

ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အၿငိမ့္အဖြဲ႔မ်ားနွင့္ မိတ္ဆက္ (၂) (စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃)

Posted by on in လူရႊင္ေတာ္ၿပိဳင္ပဲြ, ေဖ်ာ္ေျဖေရး

Details

ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အၿငိမ့္အဖြဲ႔မ်ားနွင့္ မိတ္ဆက္ (၂) (စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃)

နိုင္ငံတကာျငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အေနနဲ႔ က်င္းပျပဳုလုပ္မယ့္ Skynet တံခြန္စိုက္အျငိမ့့္ျပိဳင္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မယ့္ အျငိမ့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားနွင့္ ပရိသတ္မိတ္ဆက္ အပိုင္း (၂)ပါ။ ဒီအစီအစဥ္မွာေတာ့
ကုမုျဒာ
ဒီစတား
သက္တန္ ့ေရာင္စဥ္ အဖြဲ ့ေတြရဲ ့ မိတ္ဆက္ေတြကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ၾကပါတယ္။

Leave a Reply

  • (will not be published)