ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရမွ စီးပြားေရး ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မွာလား?

Posted by on in DVB Debate, အထူးအစီအစဥ္မ်ား

Details

DVB BizDebate – ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရမွ စီးပြားေရး ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မွာလား?

“စီးပြားေရးတိုးတက္ရင္ေကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရႏိုင္မလား။ အန္ကယ့္အျမင္ေပါ့ေနာ္။ စီးပြားေရးတိုးတက္ရင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရႏိုင္ပါတယ္။ အခုႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးကဆုတ္ယုတ္ေနတယ္။ ဆုတ္ယုတ္ေနေတာ့ ျပည္နယ္ကျငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားတဲ့အဖြဲ႕ ေတြက တိုးတက္မႈမရိွဘူး။ စီးပြားေရးဖြ႕ံျဖိဳးမႈက ညီညီမွ်မွ်နဲ႔သာတိုးတက္ရင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရပါလိမ့္မယ္။ ေရရွည္ဖြ႕ံျဖိဳး တိုးတက္ ေအာင္လုပ္ရင္းနဲ႔ဘဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္လုပ္ရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ စီးပြားေရးသာ တကယ္ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္ရင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကလြယ္ကူသြားလိမ့္မယ္”
– ဦးေက်ာ္ေဇယ်(အတြင္းေရးမွဴး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာေရး စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးေကာ္မတီ)

“ပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့ေနရာေတြကို ေျမပံုေပၚမွာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ သဘာဝသံယံဇာတနဲ႔ အမ်ားၾကီး ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးအေနအထားကိုက သံယံဇာတ အေပၚမွာမီွခိုေနရတယ္။ အစိုးရရဲ႕ဘတ္ဂ်က္ ၅၀ ရာခို္င္ႏႈန္းနီးပါးက သံယံဇာတကရတာျဖစ္ တယ္။ ဒီေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမရေသးဘဲနဲ႔ သံယံဇာတခြဲေဝမႈမညီမွ်မႈ ျဖစ္ေနတဲ့အပိုင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သံယံဇာတနဲ႔ပတ္သတ္ျပီးသြားလုပ္မယ္ဆိုရင္ ရိွရင္းစြဲမေက်နပ္မႈေတြကို ပိုျပီးေတာ့ တိုးေစမယ္။ ဒီေတာ့ ပဋိပကၡကိုျဖစ္ေစတဲ့စီးပြားေရးကို ျဖစ္သြားႏိုင္တာေၾကာင့္ အဲ့ဒါမ်ိဳးကိုေတာ့ သတိျပဳရဖို႔ရိွပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာက အဆင့္လိုက္ရိွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၾကားကာလအခ်ိန္ၾကာျပီးေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းျပီလို႔ထင္ျပီး သြားလုပ္တဲ့ အခါမွာ သံယံဇာတကို မကုန္မခ်င္းအျပိဳင္တူးတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္သြားတက္တယ္။ ဒါကၽြန္ေတာ္တို႔ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၇ႏွစ္က ျမန္မာျပည္ရဲ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသေတြမွာ ဒီအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးကို ေတြ႕ခဲ့ရလို႔ သင္ခန္းစာယူဖို႔ေကာင္းပါတယ္”
– ဦးေမာ္ထြန္းေအာင္(Myanmar officer, Natural Resource Governance Institute)

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာက ပဋိပကၡေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့စီးပြားေရးက ရိွေနတယ္။ ဆိုလိုတာက မူးယစ္ေဆးဝါးက ရတဲ့ေငြေတြ၊ သံယံဇာတခြဲေဝထုတ္ယူမႈက ရတဲ့ေငြေတြရိွေနတယ္။ တရားမဝင္စီးပြားေရး နယ္ပယ္ေတြကရိွေန တယ္။ အဲေတာ့အစိုးရရဲ႕လုပ္ငန္းတာဝန္က တရားမဝင္တဲ့နယ္ပယ္ကို က်ဥ္းေအာင္နဲ႔ တရားဝင္တဲ့နယ္ပယ္ ကိုခ်ဲ႕ေအာင္လုပ္ဖို႔ လိုပါတယ္”
ဦးေအာင္သူျငိမ္း(Director, Institute for Strategy and Policy Myanmar)

“ဒီသံယံဇာတေတြကို ခြဲေဝေပးတဲ့ေနရာမွာ မွ်မွ်တတမခြဲေဝခ်င္လို႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမရေအာင္ဖန္တီးေနတာလားဆိုတာဘဲ။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ေရမေဆးေက်ာက္တလံုးရခဲ့တယ္ဆိုရင္ေတာင္ အဲ့ဒီေက်ာက္ကိုတရားမဝင္နည္းလမ္းနဲ႔ထုတ္သြားရင္ ေနာက္ဆံုးမွာ အခြင့္ထူးခံေတြကဘဲ ရသြားတာပါ”
– မခင္မ်ိဳးေဆြ
DVB TV – 18.05.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)