ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဘယ္ႏိုင္ငံကို နမူနာယူမလဲ?

Posted by on in DVB Debate, အထူးအစီအစဥ္မ်ား, အပတ္စဥ္က႑

Details

DVB Debate – ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဘယ္ႏိုင္ငံကို နမူနာယူမလဲ?

“က်ေနာ္တုိ႔ဆီမွာက စစ္ပြဲက ေစ်းႀကီးတယ္. ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ေစ်းခ်ိဳေနတယ္ဗ်”
ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး – ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္(ေဟာင္း)၊ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ

“တုိင္းရင္းသားေတြ ဘက္ကလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိဘူး၊ အစိုးရဘက္ကလည္း ဘာလုပ္မယ္ဆုိတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိဘူး၊ တပ္ကလည္း မရွိေသးဘူး။ ေတြ႔ဆံု စကားေျပာလုိက္တုိင္းမွာ ဘာလိုခ်င္ၾကတယ္ဆုိတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိမွ ရမယ္”
ေဒါက္တာ ေရႊခါး(ရ္) – တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ၁၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး

“တႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္ .အန္စီေအကုိ ရီဗ်ဴးလုပ္ဖို႔ လုိေနၿပီ. ျပင္ဖို႔ ေျပာေနတာမဟုတ္ဘူး”
ဦးေမာင္ေမာင္စိုး – ျမန္မာ့အေရး/တုိင္းရင္းသားအေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ

DVB TV – 21.05.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)