ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုိတာ ကုိယ့္လက္ထဲမွာပါ အမ်ိဳးသမီး စကား၀ုိင္း

Posted by on in အထူးအစီအစဥ္မ်ား, အပတ္စဥ္က႑, အမ်ဳိးသမီး စကား၀ုိင္း

Details

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုိတာ ကုိယ့္လက္ထဲမွာပါ အမ်ိဳးသမီး စကား၀ုိင္း
တင္ဆက္ – တူးတူးျမင့္သိန္း

DVB TV – 06.06.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)