ၿငိမ္ခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြေနထိုင္ဖို႔ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြက ဆႏၵရွိ

Posted by on in ဘာသာေရး, သတင္း

Details

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ဘာသာေပါင္းစံု ၿငိမ္ခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြေနထိုင္ဖို႔ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြက ဆႏၵရွိေနၾကပါတယ္။ သူဇာလင္းသတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။
DVB TV – 11.10.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)