၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ပါတီငယ္တခ်ဳိ႔ ၀င္မၿပဳိင္

Posted by on in သတင္း, ေရြးေကာက္ပြဲ

Details

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္စာရင္း တင္သြင္းဖို. ေၾကညာထားျပီျဖစ္ေပမယ့္ ပါတီငယ္တခ်ိဳ႔ကေတာ့ ဝင္ျပိဳင္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ ဒီသတင္းကိုေအာင္သူ ေပးပို႔ထားပါတယ္။
DVB TV – 28.11.2016

Leave a Reply

  • (will not be published)