ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မွာ တရြာလုံး ကိုယ္စားျပဳၿပီး တဖြဲ႔ထဲက မဲမေပးဖို႔ ၾကီးၾကပ္သြားမယ္

Posted by on in သတင္း, ေရြးေကာက္ပြဲ

Details

က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕ မွာ က်င္းပမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မွာ ၂၀၁၅ တုန္းကလို တရြာလံုး ကိုယ္စားျပဳဳ ၿပီး အဖြဲ႔အစည္း တခုတည္းက ဆႏၵမဲေပးတာေတြ မျဖစ္ဖို႔ ပါတီနဲ႔ လူငယ္ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ႀကီးၾကပ္သြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီသတင္းကို ေလးေလးမြန္တင္ဆက္ထားပါတယ္.
DVB TV – 28.03.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)