ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခ်ိန္ လက္နက္ကုိင္ေတြ ဝင္ေရာက္ခဲ့ရင္ မဲရလဒ္ အသိမွတ္မျပဳ

Posted by on in သတင္း, ေရြးေကာက္ပြဲ

Details

မုိင္းရွဴးျမိဳ႕နယ္တြင္းက တပ္နဲ႔ရဲ အဝင္မခံတဲ့ ေက်းရြာ တစ္ဆယ္တစ္ရြာကုိ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခ်ိန္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေတြ ဝင္ေရာက္ခဲ့ရင္ မဲရလဒ္ေတြကုိ အသိအမွတ္ျပဳမွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။ ကုိေမာင္ သတင္းေပးပုိ႔ထားပါတယ္။
DVB TV – 15.03.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)