၆ ပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အယ္ဒီတာ့ စကား၀ုိင္း

Posted by on in Editoral Talk, စာေပအႏုပညာ

Details

၆ ပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အယ္ဒီတာ့ စကား၀ုိင္း
တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္
ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

Leave a Reply

  • (will not be published)