၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ျကိုတင္မဲေတြ စတင္ေပးေန

Posted by on in သတင္း, ေရြးေကာက္ပြဲ

Details

ရန္ကုန္တိုင္းမွာ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ျကိုတင္မဲေတြကို သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ေက်းေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရံုးေတြမွာစတင္ ေပးေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ ျပည့္ဘုန္းေအာင္က သတင္းေပးပို႕ထားပါတယ္။
DVB TV – 28.03.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)