၂၀၁၆ ႏုိုဗယ္ျမန္မာ စာေပပြဲေတာ္ ကေလးစာေပအေၾကာင္းေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

Posted by on in ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Details

၂၀၁၆ ႏုိုဗယ္ျမန္မာ စာေပပြဲေတာ္ ကေလးစာေပအေၾကာင္းေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း
တင္ဆက္ – ခင္သန္း
ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ရဲ၀င္းထုိက္
တည္းျဖတ ္- ညီလင္းထြန္း

Leave a Reply

  • (will not be published)