၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္မည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား (အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ ပါတီသစ္)

Posted by on in ပါတီမိတ္ဆက္, ေရြးေကာက္ပဲြ

Details

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္မည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား (အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ ပါတီသစ္)
ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး၊ ကုိေမာင္
တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

Leave a Reply

  • (will not be published)