၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူးအစီအစဥ္

Posted by on in Your Vote 2015, ေရြးေကာက္ပဲြ

Details

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူးအစီအစဥ္
တင္ဆက္ – ကုိေမာင္
ရုိက္ကူး – ကုိေမာင္၊ DVB
တည္းျဖတ္ – ကုိေမာင္

Leave a Reply

  • (will not be published)