၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူးအစီအစဥ္ (၅၁)

Posted by on in Your Vote 2015, အထူးအစီအစဥ္မ်ား, ေရြးေကာက္ပဲြ

Details

DVB TV – ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူးအစီအစဥ္
တင္ဆက္ – ကုိေမာင္
ရုိက္ကူး – DVB၊ ကုိေမာင္

Leave a Reply

  • (will not be published)