၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ား ( ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)

Posted by on in ပါတီမိတ္ဆက္, ေရြးေကာက္ပဲြ

Details

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ား ( ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
ရုိက္ကူး – ျမတ္သူေအာင္
တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

Leave a Reply

  • (will not be published)