၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ား (ေခတ္သစ္ျပည္ေထာင္စုပါတီ)

Posted by on in ပါတီမိတ္ဆက္, ေရြးေကာက္ပဲြ

Details

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ား (ေခတ္သစ္ျပည္ေထာင္စုပါတီ)
ရုိက္ကူး – ေမသၾကၤန္
တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

Leave a Reply

  • (will not be published)