၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲ ကို လူငယ္ေတြ ဘယ္လိုသေဘာထား ရွိေနၾကသလဲ

Posted by on in လူငယ့္အသံ, အထူးအစီအစဥ္မ်ား

Details

၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ေန႔က်ရင္ က်င္းပ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကိုု လူငယ္ေတြ ဘယ္လိုုသေဘာထား ရွိေနၾကသလဲ၊ စိတ္ပါ၀င္စားမႈ ဘယ္လိုုရွိေနသလဲ၊ လူငယ္ေတြအခ်င္ခ်င္းၾကား ဘာေတြေျပာၾကသလဲ၊ မဲစာရင္းေတြ သြားၾကည့္ၾကသလား၊ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲ ကေန ဘယ္လိုအေျပာင္းအလဲေတြမ်ား လူငယ္ေတြ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသလဲ DVB Youth Voice – 07.07.2015

Leave a Reply

  • (will not be published)