(၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ မ်က္လံုးရိုင္းပန္းခ်ီျပပြဲ

ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ေလာကနတ္ပန္းခ်ီျပခန္း မွာ စက္တင္ဘာ ၉ ေန ၁၄ ထိ Contemporary အႏုပညာလက္ရာမ်ားကို ျပသထားတဲ့(၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ မ်က္လံုးရိုင္းပန္းခ်ီျပပြဲ က လက္ရာမ်ားနဲ ့ ပန္းခ်ီဆရာ တခ်ိဳ ့ရဲ ့ ေျပာၾကားတာေတြ မွ်ေ၀ထားပါတယ္။

Posted by DVB entertainment on Thursday, September 12, 2013

(၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ မ်က္လံုးရိုင္းပန္းခ်ီျပပြဲ (စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃)

Posted by on in စာေပအႏုပညာ, ပန္းခ်ီခန္း

Details

(၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ မ်က္လံုးရိုင္းပန္းခ်ီျပပြဲ (စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃)

ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ေလာကနတ္ပန္းခ်ီျပခန္း မွာ စက္တင္ဘာ ၉ ေန ၁၄ ထိ Contemporary အႏုပညာလက္ရာမ်ားကို ျပသထားတဲ့
(၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ မ်က္လံုးရိုင္းပန္းခ်ီျပပြဲ က လက္ရာမ်ားနဲ ့ ပန္းခ်ီဆရာ တခ်ိဳ ့ရဲ ့ ေျပာၾကားတာေတြ မွ်ေ၀ထားပါတယ္။

Leave a Reply

  • (will not be published)