(၁၀) ေယာက္ေျမာက္ သမၼတအျဖစ္ ဦး၀င္းျမင့္ ကို ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္

Posted by on in သတင္း, ႏိုင္ငံေရး

Details

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႔ သမၼတသစ္အျဖစ္ ဦး၀င္းျမင့္ ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကေန ဆႏၵမဲအမ်ားဆံုး ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္လုိက္ပါတယ္။ ဦး၀င္ျမင့္ဟာ ႏုိင္ငံရဲ႔ (၁၀) ေယာက္ ေျမာက္ သမၼတအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမွာပါ။

Leave a Reply

  • (will not be published)