၀န္ၾကီးဌာန ေဆာင္ရြက္ဆဲ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြကုိ ေသခ်ာစိစစ္ရန္လုိဟု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားေျပာ

Posted by on in လႊတ္ေတာ္ေရးရာ, သတင္း

Details

ဘာမွမလုပ္ေဆာင္ရေသးဘဲနဲ႔ ဝန္ႀကီးွဌာန ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ဆဲေဖာ္ျပခ်က္ေတြကို အစိုးရ ကတိကဝတ္ စီစစ္ေရး ေကာ္မတီအေနနဲ႔ ေသခ်ာစီစစ္ဖို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးက ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ႔ပါတယ္။ ဒီသတင္းကိုေတာ႔ ေအာင္ဆန္းဦးက ေပးပို႔ထားတာပါ။
DVB TV – 31.05.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)