ျမ၀တီ – မဲေဆာက္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးနယ္ေျမျမင္ကြင္း

Posted by on in No Comment

Details

ျမ၀တီ – မဲေဆာက္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးနယ္ေျမျမင္ကြင္း
ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ
တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

Leave a Reply

  • (will not be published)