ျမန္မာ တိုင္းရင္းၾကက္ စနစ္တက် ေမြးျမဴေရး

Posted by on in အထူးအစီအစဥ္မ်ား, အပတ္စဥ္က႑, ေခတ္သစ္လယ္ယာ

Details

ျမန္မာ တိုင္းရင္းၾကက္ စနစ္တက် ေမြးျမဴေရးအေၾကာင္းကို လက္႐ွိ အေျခအေနေလးေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီး ဒီတပတ္ တို႔ေခတ္လယ္ယာ အစီအစဥ္မွာ တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။
DVB TV – 29.09.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)