” ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ေတြ ေသဆံုးမႈကို ဘယ္လိုေလွ်ာ့ခ် ၾကမလဲ”

Posted by on in DVB Debate

Details

DVB TV – ” ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ေတြ ေသဆံုးမႈကို ဘယ္လိုေလွ်ာ့ခ် ၾကမလဲ”

“လူထုရဲ႕ ခံယူခ်က္ကလည္း အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္…. လုိခ်င္တဲ့ စိတ္ရွိမွပဲ ဒီကိစၥက ေျဖရွင္းႏိုင္မွာ…. အခု ဒီဟာႀကီးကေတာ့ ဒီငါးႏွစ္ေအာက္ကေလး ေသဆံုးတာေတာ့ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာပဲ တာဝန္ရွိတယ္လို႔ ကၽြန္မတို႔ ဒီလုိ ေျပာလုိ႔ေတာ့ မရဘူးေပါ့… အကုန္လံုးေပါ့ေနာ္…. ဒီဘက္က က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြေရာ၊ policy maker ေတြေရာ အားလံုးက ဟန္ခ်က္ညီညီနဲ႔ အတူတူ လက္တြဲလုပ္မွ ဒီကိစၥက ေအာင္ျမင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္….”

“လူေတြကို အသိပညာေပးဖုိ႔ ကိစၥမွာ အခက္အခဲက ဘာလဲဆုိေတာ့…. အခုဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ့တုိ႔က ပညာေပးခ်င္တယ္ ဆုိတာေတာင္မွ ပညာေပးခြင့္ဆုိတဲ့ ကိစၥေပါ့…. ဥပမာ – အခုလက္ရွိဆုိရင္ တီဗြီေတြ၊ ေရဒီယိုေတြ အမ်ားႀကီးပါပဲ…. ဒါေပမယ့္ တီဗြီေတြ၊ ေရဒီယိုေတြကေန ပညာေပးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ဘယ္ေလာက္မ်ား အလကားရသလဲဆုိတဲ့ ကိစၥ….”

“လူထုရဲ႕ ခံယူခ်က္ကလည္း အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္…. လုိခ်င္တဲ့ စိတ္ရွိမွပဲ ဒီကိစၥက ေျဖရွင္းႏိုင္မွာ…. အခု ဒီဟာႀကီးကေတာ့ ဒီငါးႏွစ္ေအာက္ကေလး ေသဆံုးတာေတာ့ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာပဲ တာဝန္ရွိတယ္လို႔ ကၽြန္မတို႔ ဒီလုိ ေျပာလုိ႔ေတာ့ မရဘူးေပါ့… အကုန္လံုးေပါ့ေနာ္…. ဒီဘက္က က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြေရာ၊ policy maker ေတြေရာ အားလံုးက ဟန္ခ်က္ညီညီနဲ႔ အတူတူ လက္တြဲလုပ္မွ ဒီကိစၥက ေအာင္ျမင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္….”

Leave a Reply

  • (will not be published)