ျမန္မာ့ ပညာေရး – အေရအတြက္လား ? အရည္အခ်င္းလား ?

Posted by on in DVB Debate, အထူးအစီအစဥ္မ်ား, အပတ္စဥ္က႑

Details

DVB Debate – ျမန္မာ့ ပညာေရး – အေရအတြက္လား ? အရည္အခ်င္းလား ?

“သူငယ္တန္းမွာ ကေလး အေယာက္ ၁၀၀ စေနရင္ တကၠသိုလ္ေရာက္တာ ၁၀ ေယာက္ေလာက္ပဲရွိၿပီး ၆ ေယာက္ေလာက္ပဲ ဘြဲ႔ရတယ္ေပါ့။ ဒါဟာ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း အရမ္းမ်ားတယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။”
ေဒါက္တာ ခုိင္ၿမဲ – ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တသက္တာပညာေရး ဦးစီးဌာန (ပညာေရး ၀န္ႀကီး ဌာန)၊ အတြင္းေရးမွဴး (အမ်ိဳးသား ပညာေရး မူ၀ါဒ ေကာ္မရွင္)

“ျမန္မာ့ပညာေရး ကိစၥေျပာမယ္ဆုိရင္ အသက္ရွင္ေနတဲ့ မ်ိဳးဆက္တုိင္းက ပညာေရး အရည္အေသြး မျပည့္မီကုိ ေခတ္အဆက္ဆက္ ခံခဲ့ရတယ္။”
ဦးသိန္းႏိုင္ – တုိင္းရင္းသား ပညာေရးက႑ဆုိင္ရာ ပညာေရးအတုိင္ပင္ခံ

“ပထမတန္း သမုို္င္း သင္ခန္းစာမွာေတာင္ တုတ္တ၀င့္၀င့္ ဓားတ၀င့္၀င့္ေတြ ေတြ႔ရွိရတယ္။ လူမႈအနိဌာရုံဟာ သင္ရိုးမွာ ဖံုးလႊမ္းခဲ့လို႔။ ညီညြတ္တဲ့ မတူကြဲျပားမႈကို လက္ခံတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ဖို႔ သင္ရိုးကေနပဲ ေမာင္းႏွင္ရမွာျဖစ္တယ္။”
ဦးသိန္းႏုိင္ – တုိင္းရင္းသား ပညာေရးက႑ဆုိင္ရာ ပညာေရး အတုိင္ပင္ခံ

“ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကလည္း ကေလးငယ္ကတည္းက သြင္းဖုိ႔ကလည္း အေရးႀကီးတာကုိး။ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့လည္း တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ စံနမူနာယူရမယ့္သူေတြအေၾကာင္း ပါလာမွာေပါ့။”
ေဒါက္တာ ခုိင္ၿမဲ – ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တသက္တာပညာေရး ဦးစီးဌာန၊ အတြင္းေရးမွဴး (အမ်ိဳးသား ပညာေရး မူ၀ါဒ ေကာ္မရွင္)

DVB TV – 29.10.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)