ျမန္မာလူငယ္ထက္၀က္ေလာက္ဟာ အလယ္တန္းပညာကိုေတာင္ ၿပီးေအာင္ မသင္ႏိုင္

Posted by on in သတင္း, ႏိုင္ငံေရး

Details

ျမန္မာလူငယ္ထက္၀က္ေလာက္ဟာ အလယ္တန္းပညာကိုေတာင္ ၿပီးေအာင္ မသင္ႏိုင္ဘဲ သင့္တင့္ ေကာင္းမြန္တဲ႔ အလုပ္အကိုင္ရဖို႔ အလားအလာလည္း နည္းပါးေနတယ္လို႔ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာလိုက္ပါတယ္။ ဦးပိုင္စိုး

Leave a Reply

  • (will not be published)