ျပန္ျပည့္ၿမဲ စြမ္းအင္ စနစ္သံုးစြဲဖို႔ ေထာက္ပံ့မႈ စနစ္ လိုအပ္

Posted by on in နည္းပညာ, သတင္း, သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

Details

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပန္ျပည့္ၿမဲ စြမ္းအင္ စနစ္သံုးစြဲဖို႔ အတြက္ အစိုးရရဲ့ ေထာက္ပံမႈ စနစ္လိုတယ္လို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ ေဆာင္ရြက္ေနသူေတြက ေျပာၾကားပါတယ္။ ဦးထြန္းထြန္းသိန္း သတင္းေပးကပို႕ထားပါတယ္။
DVB TV – 04.07.2016

Leave a Reply

  • (will not be published)