ျပည္သူ၊ ျပည္သားသတင္းသမားမ်ား အစီအစဥ္ (၁၇ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၄)

Posted by on in ICJ

Details

ျပည္သူ၊ ျပည္သားသတင္းအစီအစဥ္
တင္ဆက္ – ေဇာ္မုိးေ၀
ရုိက္ကူး – ျပည္သူ၊ ျပည္သားသတင္းသမားမ်ား
တည္းျဖတ္ – ေဇာ္မုိးေ၀

Leave a Reply

  • (will not be published)