ျပည္သူျပည္သား သတင္းသမား

Posted by on in ICJ, အပတ္စဥ္က႑

Details

DVB TV – ျပည္သူျပည္သား သတင္းသမား

တရားမဝင္ အရက္ေရာင္းခ်တာေတြကို ဆိုင္ရာရဲတပ္ဖြဲ႕ စခန္းေတြကို အေၾကာင္းၾကားေပမယ့္ ဖမ္းဆီးအေရးမယူႏိုင္၊ ဆိုင္ကယ္ခိုးမႈမ်ား ေန႔စဥ္လိုလို ျဖစ္ေပၚေနေပမယ့္ တရားခံကို မဖမ္းမိ ၊ ေျမစရင္းဌာနမ်ားမွ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္ ညီၫႊတ္မႈမရိွပဲ လယ ၃၀/ခ အျခားသူတဦးအမည္နဲ႔ ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္း အေပၚ မေက်နပ္၊ နေတၳာင့္အေရွ႕ရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း လိုပ္အပ္ခ်က္၊ သထံုၿမိဳ ႔လူငယ္ကြန္ယက္အဖြဲ႕မွ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ အပတ္စဥ္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္တဲ့ အၾကာင္းစတဲ့ သတင္းေတြကို ျပည္သူျပည္သားသတင္းသမားအမ်ားအစီစဥ္မွာ တင္ဆက္ထားပါတယ္။

တင္ဆက္ – ေဇာ္မုိးေ၀
ရုိက္ကူး – ျပည္သူျပည္သားသတင္းသမားမ်ား

Leave a Reply

  • (will not be published)