ျပည္သူျပည္သားသတင္းသမားမ်ားအစီအစဥ္

Posted by on in ICJ

Details

ေရျပန္က်ခ်ိန္တိရိစာၦန္မ်ားအတြက္
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ၊ ေဘးဒုကၡျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ေဗဒင္ေဟာေျပာျခင္းျဖင့္အလွဴေငြရွာေဖြတဲ့သတင္း၊
မံု႐ြာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ကို
ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ဆႏၵမဲစနစ္ျဖင္႔ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမွာက္တဲ့အေၾကာင္း၊
ကြ်ဲေသာင္အုပ္စုနဲ႕ဇီးျဖဴကုန္းေက်းရြာ
ကတက္ကုန္ေက်းရြာအုပ္စုေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္တို႔ကိုဆက္စပ္သြယ္တန္းထားေသာတံတားပ်က္စီးသြားတဲ့အတြက္
ေဒသခံေတြ ရဲ့ အခက္ခဲ၊ က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ
ခရုရိုးေက်းရြာအုပ္စုရွိ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားဆိုင္ဘုတ္ျဖဳတ္ခ်ျခင္းႏွင့္ပါတီတြင္းမွာႏွဳတ္ထြက္ ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း စတဲ့သတင္းေတြကို ျပည္သူျပည္သား သတင္းသမား အစီစဥ္တြင္တင္ဆက္ထားပါတယ္။
တင္ဆက္ – ေဇာ္မုိးေ၀
ရုိက္ကူး – အဂၢ
တည္းျဖတ္ – ေဇာ္မုိးေ၀

Leave a Reply

  • (will not be published)