ျပည္သူျပည္သားသတင္းသမားမ်ားအစီအစဥ္

Posted by on in ICJ, အပတ္စဥ္က႑

Details

ျပည္သူျပည္သားသတင္းသမားမ်ားအစီအစဥ္
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး
ေရဦးၿမိဳ႕နယ္ ေရေဘးသင့္ျပည္သူေတြအေၾကာင္း၊
ေခးနင္းေက်းရြာက ရြာသားေတြရဲ႕
စိုက္ပ်ိဳးေျမေတြကို ကုမၸဏီတစ္ခုက အကြက္ရိုက္ေရာင္းခ်ေနတာကို ေဒသခံ ေတာင္သူေတြက ကန္႔ကြက္တဲ့သတင္း၊
လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္း ခံထားရသူေတြက ရဲ့ ရင္ဖြင့္သံ၊ ထားဝယ္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ လယ္ယာသိမ္းဆည္းခံလယ္သမားမ်ားေတြ ရဲ့ ေျပာစကား
၊စတဲ့သတင္းေတြ ကို ျပည္သူျပည္သား သတင္းသမား အစီစဥ္ တြင္ တင္ဆက္ထားပါတယ္။
တင္ဆက္ – ေဇာ္မုိးေ၀
ရုိက္ကူး -ေနလင္းထြန္း
တည္းျဖတ္ – ေဇာ္မုိးေ၀

Leave a Reply

  • (will not be published)